hiện tại ,mình đã có 1 chỗ để chịch heo mình xin nói rõ là rất an toàn.